School ondersteuningsprofiel:

Inleiding

Koers Amos: Wij werken hard aan bijzonder goed onderwijs met voor elk kind de aanpak die werkt. Passend Onderwijs gaat over goed onderwijs. Wij willen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft, zo dicht mogelijk bij huis. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat we kinderen kunnen bieden op alle scholen. Wat we nog niet kunnen, willen we leren. Wat we niet alléén kunnen, doen we samen met anderen. En als we de benodigde ondersteuning echt niet kunnen bieden, gaan we samen met ouders op zoek naar een plek in de buurt waar dat wel lukt. Wilt u het hele Schoolondersteuningsprofiel lezen?

Klik hier voor het SOP bestand.