Kanjerschool

Om in gesprek te gaan over gedrag maken we bij de Kanjertraining gebruik van vier verschillende kleuren petten. Wanneer er zich een probleem of conflict voordoet hebben we de keuze hoe te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat de drager van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Op de website www.kanjertraining.nl staat meer informatie.

Een aantal belangrijke onderwerpen dat aandacht krijgen tijdens de Kanjertrainingen is:
 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van anderen om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. Ja als je iets prettig vindt, en nee als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen (maar niet altijd).
 • Te vertrouwen zijn en een ander durven vertrouwen.
 • Samenwerken.
 • Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.
 • De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.

De leerkracht informeert de ouders regelmatig via Parro over de Kanjerlessen. Op deze manier krijgt u als ouder ook meer inzicht in de aanpak van de Kanjertraining. Oktober en april zijn onze Kanjermaanden. Tijdens deze maanden brengen wij de sociaal emotionele groei van kinderen in beeld en bezoekt de Kanjercoördinator alle klassen om een Kanjerles bij te wonen. In april worden ook ouders uitgenodigd om bij een Kanjerles aanwezig te zijn. Informatie hierover vindt u tegen die tijd ook in Parro.