Kanjerschool

De basis waarmee wij werken is vertrouwen. Om in gesprek te gaan over gedrag maken we bij de Kanjertraining gebruik van vier verschillende kleuren petten. Wanneer er zich een probleem of conflict voordoet hebben we de keuze hoe te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat de drager van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Op de website www.kanjertraining.nl staat meer informatie.

De kanjertraining wordt twee keer per week in elke klas gegeven. 

Door middel van verhalen en voorbeelden gaan we met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De leerkracht informeert de ouders regelmatig via Parro over de Kanjerlessen. Op deze manier krijgt u als ouder ook meer inzicht in de aanpak van de Kanjertraining. Oktober en april zijn onze Kanjermaanden. Tijdens deze maanden brengen wij de sociaal emotionele groei van kinderen in beeld en bezoekt de Kanjercoördinator alle klassen om een Kanjerles bij te wonen. In april worden ook ouders uitgenodigd om aan een Kanjerles deel te nemen. Informatie hierover vindt u tegen die tijd ook in Parro.