ctiviteiten

Bannebuikloop en dauwtrappen

Om het jaar houden we de "Bannebuikloop". De kinderen rennen (soms voor een goed doel) rondjes om de school of om de sloot. De ene keer is het goede doel de school zelf. Dan kopen we bijvoorbeeld speelgoed voor op het plein. De andere keer is het goede doel iets voor andere mensen, zoals een weeshuis. In overleg met het goede doel wordt het geld dan besteed. Het andere jaar gaan we Dauwtrappen. Op de ochtend van het Nationaal Schoolontbijt verzamelen we om 7.00 uur bij de school en maken met elkaar een mooie wandeling in de omgeving. Daarna eten de kinderen met de leerkrachten in de klas. 

Bibliotheek

Lezen vinden wij belangrijk op de Driemasters. We hebben op school een bibliotheek voor de onderbouw en voor de midden- en bovenbouw. In de onderbouw mogen de kinderen om de week hun boek ruilen en worden deze voorgelezen in de klas. Hiervoor vragen we de hulp van ouders zodat de kinderen in kleine groepjes voorgelezen kunnen worden. De kinderen uit de midden- en bovenbouw beginnen de dag met een kwartier lezen. Ze krijgen één keer in de week de gelegenheid om hun boek te ruilen in de schoolbibliotheek. Daarnaast brengen de meeste groepen één keer per jaar een bezoek aan de openbare bibliotheek Amsterdam en besteden we veel aandacht aan de Kinderboekenweek.

Schoolkamp en schoolreis

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan op schoolreis. De bestemmingen zijn afhankelijk van de jaargroep en kunnen wisselen per jaar. In groep 7 en 8 gaan de kinderen drie dagen op kamp naar een StayOkay.

Ouder-kindsportdag

Tijdens deze sportavond strijden kinderen tegen hun ouders om te zien wie het sportiefst is.

Sportdagen

Alle kinderen van de Driemaster doen jaarlijks mee aan de Koningsspelen. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 7 wordt deze sportdag georganiseerd door de leerlingen van groep 8 in samenwerking met de groepsleerkrachten en de vakleerkracht. Groep 8 doet jaarlijkse mee met de olympische dag op sportpark Ookmeer.

Museumbezoek en theater

Elk groep gaat jaarlijks minimaal één keer naar een museum. Vaak sluit dit museumbezoek aan bij een thema of onderwerp uit de klas. Daarnaast doen de groepen 8 mee aan de jaarlijkse Kunstschooldag. Elk jaar komt Meneer B. met zijn theatershow de Kinderboekenweek openen. Elders in het jaar is er vaak nog een theatershow op school, bijvoorbeeld tijdens de meesters-en juffendag. 

Feestdagen

Sinterklaas

Natuurlijk brengt Sinterklaas ook ieder jaar een bezoek aan onze school. Groep 1 t/m 5 gaan bij hem op bezoek in de zitkuil en mogen daar optreden. De leerlingen van groep 6 tot en met 8 maken surprises en pakken die samen uit. 

Kerst

De kinderen van groep 1 en 2 voeren in de gymzaal een kerstspel op. Bij deze uitvoering zijn de ouders van harte welkom. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben overdag een gezamenlijke kerstviering in de zitkuil. In de avond volgt het kerstdiner in de groepen. Alle kinderen komen in hun mooiste outfit en nemen iets mee voor dit diner. 

Pasen

Tijdens de paasviering komen we met de kinderen samen in de zitkuil om te luisteren naar het Paasverhaal. Vervolgens eten de kinderen in de klas met elkaar gezellig een paasmaaltijd.