Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit drie ouders (de oudergeleiding) en de leerkrachten (de personeelsgeleiding). De directeur van de school wordt vaak gevraagd als adviseur de zitting van de raad bij te wonen. In het Regelement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:
  • de verkiezing van de MR
  • omvang en samenstelling van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft
  • Het emailadres van de medezeggenschapsraad is mr.driemaster@amosonderwijs.nl

Het emailadres van de medezeggenschapsraad is mr.driemaster@amosonderwijs.nl

Oudergeleding

Gonda Hanskamp

Gonda is de moeder van Ruth Hanskamp

gondahanskamp@filternet.nl

Stephan Huveneers

Stephan is de vader van Tess en Lars Huveneers

s_huveneers@hotmail.com

Thomas Bekhuis

Thomas is de vader van David, Tirzah en Samuel

thomasbekhuis@gmail.com

Leerkrachtgeleding

Marjon Martens

Groep 5a

bianca.buitenhuis@amosonderwijs.nl

Karin Borghart

Groep 6b

karin.borghart@amosonderwijs.nl

Lineke van Wifferen

Groep 1/2a

lineke.vanwifferen@amosonderwijs.nl