Ouders

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit vier ouders (de oudergeleiding) en de leerkrachten (de personeelsgeleiding). De directeur van de school wordt vaak gevraagd als adviseur de zitting van de raad bij te wonen. In het Regelement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:
  • de verkiezing van de MR
  • omvang en samenstelling van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft

Oudergeleding

Jessica Hogervorst
Voorzitter

Jessica is de moeder van Nienke en Tom Hogervorst

jessicahogervorst@gmail.com

Stephan Huveneers

Stephan is de vader van Tess en Lars Huveneers

s_huveneers@hotmail.com

Helena Mulder

Helena is de moeder van Finn Mulder

postbusextra@gmail.com

Gonda Hanskamp

Gonda is de moeder van Ruth Hanskamp

gondahanskamp@filternet.nl

Leerkrachtgeleding

Cindy Keijzer

Groep 8b

cindy.keijzer@amosondewijs.nl

Marjon Martens

Groep 5a

marjon.martens@amosonderwijs.nl

Karin Borghart

Groep 6b

karin.borghart@amosonderwijs.nl

Lineke van Wifferen

Groep 1/2a

lineke.vanwifferen@amosonderwijs.nl