Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit drie ouders (de oudergeleiding) en de leerkrachten (de personeelsgeleiding). De directeur van de school wordt vaak gevraagd als adviseur de zitting van de raad bij te wonen. In het Regelement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:
  • de verkiezing van de MR
  • omvang en samenstelling van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft
  • Het emailadres van de medezeggenschapsraad is mr.driemaster@amosonderwijs.nl

Het emailadres van de medezeggenschapsraad is mr.driemaster@amosonderwijs.nl

Oudergeleding

 Ilknur Guler

Ilknur is de moeder van Yade en Ayda Cakir.

ilknurguler@live.nl

Ferri Radstake

Ferri is de vader van Elodie en Kaleb Radstake

ferrad@hotmail.com

Thomas Bekhuis (voorzitter)

Thomas is de vader van David, Tirzah, Samuel en Nathan Bekhuis

thomasbekhuis@gmail.com

Leerkrachtgeleding

Bianca Buitenhuis

Groep 5/6b

bianca.buitenhuis@amosonderwijs.nl

Chantal Veen

Groep 5a

chantal.veen@amosonderwijs.nl

Anita Mast (secretaris)

Groep 1/2c

anita.mast@amosonderwijs.nl