Inschrijven/aanmelden

voor een kennismakingsgesprek en rondleiding kunt u een afspraak maken door ons te bellen op 020-6319882. U kunt ook mailen naar driemaster@amosonderwijs.nl, vermeld daarbij dan uw naam en telefoonnummer, dan bellen wij u terug.

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registeren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2018). U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Heeft u hiervoor interesse in onze school? U kunt zich hiervoor een afspraak maken door te bellen met 020-6319882. Wij maken dan een afspraak met u voor een gesprek en een rondleiding.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de basissschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze basisschool voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

 • Op het voorkeursformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het aanmeldformulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het voorkeursdformulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulen en ondertekend formulier in bij onze school (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.. Controleer dit bewijs van bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig bij de schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.(blanco formulier)

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2019
   9 maart 2023
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2020
   1 juni 2023
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2020
   2 november 2023

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregisteerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregisteerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschol/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

 • 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie ;
 • 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, en volgt voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool. . ;
 • 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd. ;
 • 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.;
 • 5. Het kind heeft geen school als voorrangsschool.;

 

Daarna worden de geregisteerde kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 • 6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 • 7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 • 8. Het kind woont buiten Amsterdam

  Aanmelden en inschrijven

  Na de plaatsing ontvangt u brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

  Uitzondering: Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind een speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten.In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden,

  Inschrijven

  Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.