Welkom op de Driemaster!

De Driemaster ligt vlakbij het Boven-IJ Ziekenhuis, verscholen in het groen. De school heeft ongeveer 360 leerlingen verdeeld over 15 groepen. Verder is er een VVE (voorschool) en een peutercombi aan de school verbonden. De naam van de school hebben we niet zomaar gekozen. De drie masten staan voor: de leerlingen, de ouders en de leerkrachten.


Lees meer

De Driemaster

Binnenvaart 1
1034 SG Amsterdam

020-6319882
driemaster@amosonderwijs.nl

Contact

Onze missie

Wij bereiden onze leerlingen voor om zelfstandig, sociaal, zelfverzekerd en met een passende hoeveelheid kennis te participeren in de samenleving van de 21e eeuw.

Volg ons op ons YouTube kanaal:

Extra

Naast de verzorging van goed onderwijs bieden wij ook:


Kanjertraining: op onze school werken we samen vanuit de principes van de Kanjertraining.
VVTO: Wij hebben er voor gekozen meerdere keren per week Engels als tweede taal aan te bieden van groep 1 tot en met groep 8.
Plusklas: Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben werken we met drie Plusklassen vanaf groep 1.