De school

De Driemaster ligt vlakbij het Boven-IJ Ziekenhuis, verscholen in het groen. De school heeft ongeveer 360 leerlingen verdeeld over 15 groepen. Verder is er een Voorschool met vier groepen aan de school verbonden. De naam van de school hebben we niet zomaar gekozen. De drie masten staan voor: de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Door een hechte samenwerking van deze drie groepen geven we gestalte aan goed onderwijs in een veilige en warme omgeving.

Kanjerschool

Daarnaast zijn wij een Kanjerschool. Dit houdt in dat al onze leerkrachten gecertificeerde Kanjertrainers voor de basisschool zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen zich niet alleen op cognitief vlak optimaal ontwikkelen, maar dat ze op sociaal gebied dezelfde kansen krijgen. De Kanjertraining helpt ons daarbij. Hierin worden kinderen verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen gedrag. Dit met door de hele school dezelfde regels en afspraken.

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs

Onze school profileert zich, naast de verzorging van goed onderwijs, met het aanbieden van Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO). Wij hebben gekozen voor het Engels, dat vanaf groep 1 wordt aangeboden. We benutten op deze manier de taalgevoeligheid van jonge kinderen. Het leren van meerdere talen stimuleert de algemene taalontwikkeling en het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs. Bovendien bevordert het op termijn het internationaal bewustzijn en de internationale samenwerking.

Identiteit

Vanuit onze oecumenische identiteit vieren wij de feesten Kerst en Pasen met de hele school. De leerkrachten van groep 1 tot en met 5 vertellen twee keer per week een Bijbelverhaal. Er is daarna ruimte om er met elkaar over door te praten en verhalen uit verschillende culturen en religies te delen. In de bovenbouw geven we les over alle grote wereldgodsdiensten. Er wordt aandacht besteed aan wat mensen geloven, feesten, tradities en belangrijke gebruiken. We vinden de aandacht voor de verschillende achtergronden van onze leerlingen heel belangrijk. Je kunt beter functioneren in de samenleving als je de ander goed kent en begrijpt. 

Onze missie

Wij bereiden onze leerlingen voor om zelfstandig, sociaal, zelfverzekerd en met een passende hoeveelheid kennis te participeren in de samenleving van de 21e eeuw.

Volg ons op ons YouTube kanaal: