Terug naar Team pagina

Juf Caroline

Remedial Teacher

Ma, di, do

Dit ben ik. Ik ben Caroline Buijsmann, geboren en opgegroeid in Amsterdam, waarvan de laatste 25 jaar in Amsterdam-Noord. Best een overgang na 25 jaar in het Centrum en Oud-Zuid te hebben gewoond, maar nooit één moment spijt van gehad. Een prettige leefomgeving voor mijn gezin, bestaande uit twee kinderen – nu 16 en 20 jaar. Zij hebben indertijd ook allebei op de Driemaster gezeten en daar een fijne basisschooltijd gehad. Bijna 20 jaar ben ik werkzaam geweest in juridische en beleidsmatige HRM-functies binnen o.a. de omroep, detailhandel en gezondheidszorg. Via een verkort zij-instroomtraject heb ik in 2008 een heel bewuste overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Trouwens ook geen moment spijt van gehad. Ik geniet dagelijks van mijn werk met alle mogelijke soorten kinderen, hun spontaniteit, vindingrijkheid... Inmiddels sta ik alweer ruim 10 jaar als groepsleerkracht voor de klas en werk daarnaast als remedial teacher met midden- en bovenbouwleerlingen (groepen 3 t/m 7). Als ‘juf’ heb ik de meeste ervaring in de groepen 3 en 4. Deze groepen hebben mijn bijzondere belangstelling omdat hier een belangrijke basis wordt gelegd voor vakken als lezen, rekenen en spelling. Om mij als extra hulp leerkracht verder te ontwikkelen heb ik de master SEN (Special Educational Needs) verdiepingsmodules voor zowel dyslexie als dyscalculie gedaan, zodat ik leerlingen met leermoeilijkheden betere ondersteuning kan bieden.

Hier kun je me vinden. Op de maandag, dinsdag en donderdag werk ik als remedial teacher in het extra hulp lokaal. Ook ga ik daar het aankomende schooljaar na schooltijd een huiswerkklas begeleiden. .

En dit doen we dit jaar. In nauwe samenwerking met de groepsleerkrachten en intern begeleiders ga ik aan de slag met leerlingen met specifieke leerbelemmeringen op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. Ik streef ernaar om bij alle aan mij toevertrouwde extra hulp leerlingen eruit te halen wat erin zit, aan hun zelfvertrouwen te werken, zodat ook voor hen het leren weer leuk wordt!