Plusklas


Sommige kinderen hebben meer uitdaging nodig dan ze in de klas geboden krijgen. Dit zijn de meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij hebben vaak een andere manier van denken en vinden het fijn om met gelijkgestemden te werken. Daarom hebben wij drie plusklassen. Door middel van een Quickscan bepalen leerkrachten samen met de Intern begeleiders wie er in aanmerking komen voor de Plusklas. Daarna wordt er met ouders overlegd.


Team

In de Plusklas leren de kinderen allerlei verschillende vaardigheden zoals leren, samenwerken, filosoferen en onderzoeken. De leerkrachten van de Plusklassen zijn:

Juf Mariska

Groep 1/2/3

Juf Bianca

Groep 4/5

Meester Sjoerd

Groep 6/7/8