VVTO

Dat betekent: "Vroeg vreemde talen onderwijs"

Wat is VVTO?

Vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) wil zeggen dat basisscholen hun leerlingen extra uren vreemdetalenonderwijs aanbieden. Veel scholen geven Engels, Duits, Frans of Spaans. Wij hebben gekozen voor Engels. Dinsdag en donderdag zijn onze Engelse dagen. Om dat zichtbaar te maken dragen alle leerkrachten die ochtend een button met de Engelse vlag. Daarnaast begroeten we elkaar in het Engels en beginnen de leerkrachten de dag in het Engels. Op die manier krijgen de kinderen op een laagdrempelige manier kennis van de Engelse taal mee. Daarnaast wordt een aantal keer in de week Engelse les gegeven. Hiervoor werken we van groep 1 tot en met groep 8 met de methode Take it Easy waarbij de kinderen onder andere via aanbod op het digibord gestimuleerd worden om mee te doen.


Waarom VVTO?

Deze onderwijsvernieuwing wordt steeds populairder, zowel in Nederland als in Europa. De Europese Unie stelt zich zelfs ten doel dat alle EU-burgers minimaal 2 vreemde talen leren vanaf 3 jaar. Maar waarom is het zo belangrijk om vroeg te beginnen met taalonderwijs?

  • de taalgevoelige leeftijd ligt voor 7 jaar
  • meer talen leren stimuleert de algemene taalontwikkeling
  • het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs
  • profilering van de school
  • het bevordert internationaal bewustzijn en samenwerking


Waarom vanaf groep 1?

Een start vanaf groep 1 heeft een aantal voordelen:

  • Natuurlijk: de natuurlijke volgorde van taal leren is: eerst mondeling, dan schriftelijk. Net zoals je je moedertaal hebt geleerd
  • Uitspraak: kleuters kunnen zich de juiste uitspraak makkelijk eigen maken
  • Beleving: als je jong begint wordt praten (en luisteren) in een vreemde taal vanzelfsprekend
  • Dyslexie: dyslectische of taalzwakke kinderen hebben een groot voordeel van het mondeling leren van een vreemde taal: er is nog geen schrift waar ze moeite mee hebben en ze hebben door een vroege start meer tijd om in de bovenbouw het lezen en schrijven te leren
  • Plezier: kleuters zijn zeer trotse en gemotiveerde taalleerders


Wat kun je nog meer met VVTO?

Het voornaamste doel van VVTO is spreekvaardigheid. Door contact te leggen met leerlingen in andere landen, kunnen uw leerlingen hun Engels in de praktijk brengen.