Juf Karin

Terug naar Team pagina

Juf Karin

Groep 6B

Ma, di, woe

Dit ben ik. Ik ben Karin Borghart, ben getrouwd met Erik en wij hebben samen twee volwassen nog studerende kinderen. Ik werk vanaf 2003 in het onderwijs en dat bevalt mij uitstekend! Het werken met kinderen en het bijdragen aan hun ontwikkeling geeft mij veel voldoening. Op de Driemaster is het prettig werken door de fijne sfeer, gemotiveerde collega’s, veel betrokken ouders ….. kortom een werkomgeving die ervoor zorgt dat ik elke dag met plezier naar mijn werk fiets.

Hier kun je me vinden. Na enkele jaren in de groepen 4 en 5 gewerkt te hebben geef ik nu les in groep 6, de bovenbouw. Een fijne opbouw, omdat ik goed zicht heb op wat de kinderen al aan leerstof hebben gehad. Ik geef drie dagen les en werk samen met Muriël die de andere twee dagen voor haar rekening neemt.

En dit doen we dit jaar. Uiteraard gaat dagelijks aandacht uit naar de basisvakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. Maar de leerlingen maken ook voor het eerst een werkstuk en houden daar later in het jaar een spreekbeurt over. Ook krijgen zij gym (van een vakleerkracht) en beeldende vorming. Vanaf april gaan we wekelijks naar de schooltuinen waar elke leerling een eigen groentetuintje heeft waar hij/zij voor verantwoordelijk is. Interessant zijn de geschiedenis en aardrijkskunde lessen, omdat de leerlingen steeds meer te weten komen en nauwer betrokken raken bij de wereld om hen heen. Wekelijks geven wij kanjertraining om de leerlingen diverse vaardigheden te leren en hen zo ‘gereedschap geven’ om op een respectvolle manier met leeftijdsgenoten om te kunnen gaan.